Normativa de convivència

 1. L’hora d’entrada a la Ginesta és de 16: 00h a 21: 00h.
 2. L’hora de sortida de la Ginesta és a les 12:00h.
 3. Respectar la tranquil·litat del lloc, no es faran actes sorollosos. Si hi ha música a l’exterior de la casa, aquesta ha de tenir un volum baix i, a partir de les 22:00 h, la música no podrà estar fora, ha de ser dins de la casa a un volum moderat.
 4. El lloc es respectarà i es deixarà tal com s’ha trobat, tant l’exterior com l’interior; mobiliari exterior, interior, i estructures de la casa.
 5. Utilitzeu els cubells de deixalles que es troben a l’exterior de la casa i darrera de la barbacoa per a aquest ús.
 6. El nombre de persones amb accés a la casa, serà l’acordat prèviament amb el propietari.
 7. No està permès fumar als espais interiors de la casa. Els fumadors hauran de dipositar les seves burilles als cendrers que es troben a l’exterior.
 8. Els nens petits han d’estar vigilats en tot moment, sobretot a la zona de la piscina.
 9. L’horari de la piscina és de 9:00 a.m. a 21:00 h.
 10. Els nadons hauran de portar bolquers de plàstic a la piscina.
 11. En cas de portar animals de companyia ha de ser amb previ consentiment del propietari; els animals no poden entrar a la zona de gespa i les seves deposicions han de ser degudament retirades de les zones comunitàries de la casa. Aquest no es podran pujar als llits ni sofàs de la casa interiors ni exteriors.
 12. En cas de penjar decoracions tan dins com fora de la casa, aquestes hauran de ser recollides, així com celos, cordes.. que s’hagin utilitzat per fer-ho.
 13. A la zona de la piscina no es permeten elements de vidre, tals com gots o altres, per evitar accidents.
 14. No es podran tirar petards dins de la finca.
 • Si es fa malbé mobiliari i/o estructures de la casa, el client haurà de pagar la factura corresponent al seu arreglo o reposició.
 • En cas d’incumpliment de la normativa, s’eximeix de responsabilitat a La Ginesta Rural de danys personals i materials ocasionats o hostes i/o tercers.
 • En cas d’incumpliment de la normativa, es permetrà aplicar sanció econòmica.Aquesta normativa haurà de ser acceptada pel client que s’allotji a La Ginesta Rural mitjançant la seva firma, adjuntant nom complet, número de DNI i adressa.Firma del client:Moltes Gràcies per la seva confiançaLa Ginesta Rural